اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
1. مسئوليت حفظ و نگهداري کارت تغذيه و پاسخگويي در خصوص مفقود شدن يا سوء استفاده از آن بر عهده دانشجو مي باشد.

2. در صورتي که کارت تغذيه توسط هر فردي به جز صاحب کارت استفاده شود ،علاوه بر جرائم مطروحه در بند 4 به مدت يک ماه براي هر وعده غذايي قيمت تمام شده غذا نيز از او اخذ خواهد شد و در صورت تکرار ، يک نيم سال از مزاياي کارت تغذيه محروم خواهد شد .

3. در صورت مفقود شدن کارت تغذيه ، دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت مراتب رابه صورت مکتوب به اداره تغذيه گزارش دهد.

4. تحويل غذا به دانشجو با ارائه کارت تغذيه ، در ساعات مقرر (وعده صبحانه ساعت 07:30 تا 08:30 صرفا در غذا خوري مرکزي دانشگاه، وعده نهار ساعت 12:00 تا 13:30 ؛ وعده شام 19:00 لغايت 20:30) و در مکاني که هنگام رزرو غذا انتخاب نموده امکان پذير است .

5. حداقل مدت زمان لازم براي رزرو غذا 24ساعت وحداقل مدت زمان لازم براي لغو استفاده از غذاي رزرو شده 24ساعت پيش از وعده نهار است (تا ساعت 14:00 هر روز براي روز بعد). لازم به ذکر است که سامانه اتوماسيون تغذيه از ساعت 14:00 روز چهارشنبه لغايت ساعت 24:00 روز جمعه غير فعال خواهد بود.

6. چنانچه داشجويي غذا رزرو نموده ولي کارت تغذيه را فراموش کرده باشد و به سالن غذا خوري مراجعه نمايد که هنگام رزرو غذا انتخاب نموده ، از امتيازي تحت عنوان «ژتون فراموشي» برخوردار خواهد شد و غذاي خود را دريافت مي کند.

7. جريمه ژتون فراموشي معادل دو برابر ژتون عادي تعيين مي شود. ژتون فراموشي حداکثر دو بار در هر ماه به هر دانشجو تعلق مي گيرد و پس از آن قيمت تمام شده غذا از دانشجو دريافت خواهد شد.

8. دانشجويان در صورت رزرو غذا و عدم دريافت آن، تا دو بار در هر ماه معادل دو برابر قيمت ژتون به ازاي هر وعده ،جريمه مي شوند و پس از آن معادل قيمت تمام شده غذا جريمه و مبلغ جريمه از اعتبار کارت تغذيه آنها کسر خواهد شد.

9. به غير از ايام امتحانات دانشجويي و ايام ماه مبارک رمضان ،ارائه غذا در روز هاي جمعه و تعطيلات رسمي کشور امکان پذير نمي باشد.

10. چناچه دانشجويي غذا رزرو ننموده باشد ميتواند از گزينه اي تحت عنوان ژتون روز فروش استفاده نمايد تبصره:اين امکان،تنها در صورت وجود غذاي مازاد ودر نيم ساعت پاياني توزيع غذا (13:30 لغايت 14:00 براي وعده نهار و 20:30 لغايت 21:00 براي وعده شام) در غذاخوري مرکزي دانشگاه محيا بوده وهزينه آن معادل سه برار قيمت مصوب ژتون غذا خوهد بود.


 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.335